logo
Načítání

 

 

 Bakterie jsou schopné přetvářet odpadní vody na bioplasty


Domácí i průmyslové odpadní vody obsahují substráty a živiny, které mohou být použity k výrobě biopaliv a bioplastů.

 

Fialové fototrofní bakterie absorbují infračervené záření prostřednictvím svého fotosystému, který se skládá z karotenoidů a bakteriochlorofylů a mohou být použity k extrakci cenných produktů, jako jsou biopaliva, bioplasty jako PHA a dokonce i jednobuněčné bílkoviny. 


Více zde