logo
Načítání

 

 

 Biotechnologie Hydal


Je inspirována odvěkými přírodními procesy.

Z odpadního fritovacího oleje vyrábí všestranně využitelný biopolymer.

Ten se v závěru svého životního cyklu volně rozloží v přírodě.

Nová biotechnologie se zrodila ze spolupráce českých vědců.Technologie Hydal jako první na světě využívá v průmyslovém měřítku toxický odpad - použitý fritovací olej na výrobu biologicky rozložitelného a biokompatibilního polymeru PHA. Použitého fritovacího oleje je přitom v globálním měřítku přebytek. ,,Zkonzumují" ho speciální bakterie, které ho ve svém těle přetvoří na biopolymer. Je pro ně zásobárnou energie na horší časy (pokud ji celou nespotřebují, slouží jako potrava pro další mikroorganismy). Pro zajímavost, bakterie, které používáme, jsou součástí ekosystému po miliony let.

Výsledným produktem biotechnologie Hydal je biopolymer PHB, který je využitelný jako surovina pro výrobu bioplastů a je 100% odbouratelný v přírodě, tzv. biodegradabilní.

Biopolymer může být použit v nepřeberném množství oblastí. Jednou z možností je náhražka syntetických plastů či mikroplastů (např. v kosmetickém průmyslu), čímž biopolymer významně přispívá k redukci plastového zamoření Země.

EFEKTIVNÍ VÝROBA

Bioplasty vyrobené touto technologií jsou výrazně cenově dostupnější než konkurenční bioplasty ze surovin první generace, jako je kukuřice, brambor, cukrové třtiny či jiných surovin. (Jejich zpracování navíc vyžaduje externí energii, což celý proces jejich výroby výrazně prodražuje).

V technologickém procesu Hydal může právě fritovací olej zároveň posloužit i jako zdroj energie a podpořit tak energetickou nezávislost.

Efektivitu procesu podtrhuje trojnásobná energetická výhřevnost oleje oproti například cukru.

CENOVÁ STABILITA

Technologie Hydal je plně automatizována. Není tedy závislá na proměnlivé ceně lidské síly.
ROSTOUCÍ CELOSVĚTOVÁ POPTÁVKA

Biopolymery a bioplasty jsou dynamicky se rozvíjející segment.

Biopolymer PHB je, jak již bylo zmíněno, plně biodegradabilní v půdě, vodě a mořích. Je také biokompatibilní - je součástí lidského těla.


Díky svým vlastnostem je materiálem budoucnosti:

jako náhrada mikroplastů pro nové typy produktů - např. 3D printing;

- a také jako náhrada syntetických plastů všude tam, kde je nezbytná biodegradabilita.


Hydal je technologie pro upcycling. Z odpadního oleje se nerecykluje nový olej, ale vyrábí se úplně jiný produkt - biopolymer.
SPOLUPRÁCE ČESKÝCH VĚDCŮ

Autorem hlavní myšlenky nové technologie je tým profesorky Ivany Márové z Vysokého učení technického v Brně, kde také vznikl první patent. Stal se ideovým základem pro jeho další vývoj. Licenci na tento patent v roce 2012 koupila NAFIGATE Corporation, a. s., která také zrealizovala fázi přechodu technologie z laboratoře do průmyslového měřítka. Společnost spolupracuje i s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd v Praze, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Výskumným ústavom chemickej technológie v Šali a dalšími pracovišti. 
TECHNOLOGIE HYDAL JE NEPŘETRŽITĚ VYVÍJENA JIŽ VÍCE NEŽ 10 LET

Během této doby vzniklo ucelené know-how* a první dvě pilotní výrobní linky na upstream a downstream proces. Zde se optimalizuje a finalizuje výrobní know-how včetně výrobních postupů.

Klíčová část technologického a výrobního know-how byla vytvořena v procesech experimentálního a aplikovaného výzkumu, které NAFIGATE realizuje od roku 2012. Pilotní linka pro upstream proces je od roku 2013 v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, linka pro downstream pracuje od roku 2015 ve Výskumném ústavu chemickej technológie ve slovenské Šale.

 

Know-how Hydal, zahrnuje:

·        výrobu PHB mikrobiologickou fermentací jedlých tuků a olejů,

·        způsob izolace polymeru z mikrobiální biomasy s čistotou nad 99%,

·        receptury aditivovaného polymeru pro výrobu plastových výrobků běžnými technologiemi.
NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOST

NAFIGATE Corporation, a. s., uzavřela v letošním roce s českou společností BOCHEMIE a. s.* smlouvu o výstavbě první továrny pro Hydal v ČR, jež by měla být schopna produkovat až 1000 tun materiálu. 

Společně jsme také podali projekt pro financování vývoje a výroby chemických specialit v rámci programu APLIKACE financovaného z OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Projekt by měl probíhat v letech 2018-2020 s rozpočtem 3 mil. euro.


*Bochemie a. s. je jedním z nejsilnějších středoevropských výrobců značkových produktů chemických specialit a dezinfekčních a čisticích prostředků.
ZÍSKALI JSME NĚKOLIK MEZINÁRODNÍCH OCENĚNÍ A UZNÁNÍ

Technologie Hydal získala už v roce 2015 jako první česká technologie prestižní americkou cenu Frost and Sullivan za nejlepší inovaci. Významné ocenění získala tato biotechnologie také v Číně, kde byla zařazena mezi TOP 10 produktů a bodovala také v Evropské unii, kde dvakrát získala ocenění Seal of Excellence Horizon 2020. V roce 2018 dosáhla dokonce na třetí místo v prestižní české soutěži Ceny SGDs, tedy ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v České republice, a v dubnu téhož roku Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj ocenila Hydal jako nejlepší projekt v kategorii Průmysl.